Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik Circular Bio-Based Europe čoskoro spustí svoje aktivityRada EÚ dňa 19. novembra 2021 prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU), nástupca spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU). Circular Bio-based Europe je jedným z deviatich európskych partnerstiev zriadených príslušným nariadením Rady.

Partnerstvo Európskej únie a konzorcia Bio-based Industries Consortium (BIC) v hodnote 2 miliárd EUR bude vychádzať z úspechu BBI JU s cieľom podporiť konkurencieschopný obehový priemysel založený na bioproduktoch v Európe. CBE JU nadobudne účinnosť koncom novembra, dňom uverejnenia nariadenia Rady v Úradnom vestníku Európskej únie, čo sa v súčasnosti očakáva 30. novembra 2021. V tento deň bude zriadená aj programová kancelária CBE JU a CBE JU prevezme všetky činnosti od svojho predchodcu, BBI JU.

Zakladajúci partneri spoločného podniku CBE, Európska komisia v mene Európskej únie a konzorcium BIC, potom nominujú členov správnej rady, ktorá sa prvýkrát zíde do polovice decembra. V prvom a druhom štvrťroku 2022 sa zriadia dva poradné orgány spoločného podniku CBE (skupina zástupcov štátov a vedecký výbor ) a prijme sa strategický program výskumu a inovácií (SRIA), na základe ktorého sa začnú konzultácie k prvému pracovnému programe spoločného podniku CBE.

Otvorenie prvých výziev na predkladanie návrhov sa očakáva v druhom až treťom štvrťroku 2022.

Viac informácií nájdete tu.

Predpokladaný kalendár aktivít CBE JU nájdete tu.

Zverejnené 23.11.2021, slord