Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa fóra ERIC o riadení kvality a reprodukovateľnosti v akademickom výskumeSpráva fóra ERIC o riadení kvality a reprodukovateľnosti v akademickom výskume poskytuje prehľad faktorov obmedzujúcich reprodukovateľnosť a kvalitu akademického výskumu a predstavuje možné riešenia a zmeny vo výskumných postupoch, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu.

Postrehy uvedené v tejto správe vychádzajú z online seminára, ktorý 10. – 11. februára 2021 zorganizoval projekt ERIC Forum WP3 (prevádzka, administratíva, ľudské zdroje a financie ERIC) pod vedením EATRIS-ERIC.

Na reprodukovateľnosť v akademickom výskume, a najmä na jej nedostatok, už mnohí poukázali v nedávnych publikáciách ako na obmedzenie súčasných vedeckých postupov.

Keďže európske výskumné infraštruktúry uľahčujú výskumný proces, konzorciá európskych výskumných infraštruktúr zohrávajú úlohu pri poskytovaní riešení výskumnej komunite, zvyšovaní miery reprodukovateľnosti a vysokej kvality vedy.

Na workshop o kvalite a reprodukovateľnosti výskumu sa stretla komunita výskumnej infraštruktúry, akademickí pracovníci, tvorcovia politík a poskytovatelia finančných prostriedkov na výskum, aby si vymenili osvedčené postupy a preskúmali výzvy v oblasti navrhovania a realizácie výskumu, a vystúpili na ňom prednášatelia zo všetkých vedných disciplín fóra ERIC.  

V správe sú zhrnuté hlavné body, na ktoré upozornili jednotliví rečníci a účastníci počas prezentácií a panelových diskusií.

Zverejnené 28.10.2021, slord