Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa JRC a OECD o najväčších svetových investorov v oblasti výskumu a inováciíSpoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uverejnili 4. vydanie správy o inovačnej činnosti najväčších svetových podnikových investorov do výskumu a vývoja so zameraním na vplyv, ktorý môžu mať na dosiahnutie klimatickej neutrality. Správa bola predstavená 23. novembra 2021.

V roku 2018 predstavovali štyri ekonomiky (Spojené štáty, EÚ27, Čína a Japonsko) spoločne takmer 85 % celkových investícií do výskumu a vývoja, pričom Spojené štáty boli jednoznačne ekonomikou s najvyššími investíciami. Päť najväčších ekonomík z hľadiska úrovne tvorivej činnosti tvoria Japonsko, Spojené štáty, EÚ27, Kórea a Čína.

Zo správy vyplýva, že najväčší investori sú kľúčoví pre udržanie globálneho tempa inovácií súvisiacich s klímou, ale zdá sa, že prelomové vynálezy pochádzajú skôr od iných vynálezcov, napríklad od mladých firiem. Ďalším zistením správy je, že niektoré krajiny sa špecializujú na inovácie súvisiace s klímou (napr. Dánsko), zatiaľ čo iné sa špecializujú na komercializáciu tovaru a služieb súvisiacich s klímou (napr. Čína).

Ak sa zameriame na konkrétnu podskupinu kľúčových technológií pre klimatickú neutralitu (t. j. obnoviteľné zdroje energie, elektromobily a vodík), zdá sa, že EÚ-27 nie je výrazne špecializovaná na žiadnu z nich, ale má pomerne širokú technologickú základňu, ktorá rovnakou mierou prispieva k týmto kľúčovým technológiám. Naopak, niekoľko ázijských krajín vykazuje jasné modely špecializácie, čoho výsledkom je vedúce postavenie Japonska vo vodíkových technológiách, Kórey v oblasti elektromobilov a batérií a Číny v technológiách obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 3.12.2021, slord