Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správy o stave energetickej únie na rok 2021Európska komisia dňa 26. októbra 2021 zverejnila správy o stave energetickej únie za rok 2021, v ktorých zhodnotila pokrok, ktorý EÚ dosiahla pri realizácii prechodu na čistú energiu.

V roku 2020, ktorý bol poznačený hospodárskym poklesom spôsobeným pandémiou COVID-19, obnoviteľné zdroje energie po prvýkrát predbehli fosílne palivá ako hlavný zdroj energie v EÚ a emisie skleníkových plynov sa znížili o 31 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Na dosiahnutie cieľa znížiť čisté emisie do roku 2030 aspoň o 55 % a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 bude potrebné vynaložiť väčšie úsilie a na budúci rok bude potrebné dôkladne analyzovať údaje o dlhodobejších trendoch po ukončení krízy COVID.

K správe o energetickej únii je pripojená príloha o dotáciách na energie v EÚ a správa o pokroku v oblasti konkurencieschopnosti technológií čistej energie. Okrem toho Komisia prijala tri správy o pokroku politík EÚ v oblasti klímy v roku 2020: správu o pokroku v oblasti klímy v EÚ, správu o trhu s uhlíkom a správu o kvalite palív.

Viac informácií nájdete tutu.

Celú správu EK o pokroku EÚ nájdete tu.

Zverejnené 2.11.2021, slord