Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie systému Destination EarthEÚ oficiálne spustila systém Destination Earth (DestinE), ktorý pripravuje pôdu na vytvorenie digitálnej repliky našej planéty do roku 2030. Hlavným cieľom systému DestinE je pomôcť Európe lepšie reagovať na veľké prírodné katastrofy, prispôsobiť sa zmene klímy a posúdiť potenciálne sociálno-ekonomické a politické dôsledky takýchto udalostí.

Systém Destination Earth bol oficiálne predstavený 10. júna v superpočítačovom centre LUMI vo fínskom Kajaani.

DestinE je hlavnou iniciatívou Európskej komisie, ktorú iniciovala v roku 2022 a po dvoch rokoch vývoja je jej prvá verzia v prevádzke. Za realizáciou stojí Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), Európska vesmírna agentúra (ESA) a Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) pod vedením DG CNECT a s podporou strategického partnerstva EuroHPC Joint Undertaking, ktoré umožnilo strategické využívanie superpočítača LUMI počas vývoja systému DestinE.

Od svojho vzniku bol program Destination Earth zameraný na podporu tvorby politík, keďže jedným z kľúčových prínosov DestinE je detailnejšie a presnejšie modelovanie a predpovedanie klímy. DestinE dokáže globálne simulovať, ako sa bude extrémne počasie vyvíjať v časovom horizonte niekoľkých dní dopredu a ako sa bude klíma vyvíjať v nasledujúcich desaťročiach s priestorovým rozlíšením 5 kilometrov. V kontexte meniacej sa klímy, ide o dôležitý nástroj, ktorý umožní lepšie posúdiť potenciálne dôsledky zmeny klímy.

DestinE okrem superpočítačových systémov využíva aj rýchly pokrok v oblasti umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML). Posilnenie týchto dvoch aspektov je kľúčovým cieľom programu DestinE v jeho druhej fáze 2024 – 2027.

Okrem iného Európska komisia predstavila 13. júna i prvú prevádzkovú platformu európskeho digitálneho dvojčaťa oceánu.

Viac informácií:

https://shorturl.at/9Dw2N

https://shorturl.at/QKI0k

Zverejnené 26.06.2024, slord