Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The Guild: Výzva na zvýšenie podpory univerzít pri zhodnocovaní znalostíThe Guild, Združenie európskych univerzít s intenzívnym výskumom, vydalo vyhlásenie, v ktorom vyzýva na zvýšenie podpory pri zabezpečovaní úloh univerzít ako ústredných inovačných aktérov.

V súvislosti s reformou usmerňujúcich princípov EÚ pre zhodnocovanie vedomostí združenie vyzýva na vyčlenenie finančných prostriedkov pre opatrenia a činnosti spojené s prenosom znalostí a budovaním kapacít s cieľom posilniť inovačné kapacity výskumných pracovníkov a kancelárií pre prenos technológií.

Vo vyhlásení sa odkazuje na nový Európsky výskumný priestor (EVP), ktorého jednou z priorít bude premietnutie výsledkov výskumu a inovácií do hospodárstva a spoločnosti. V tomto kontexte sa univerzity čoraz viac zapájajú do svojich miestnych inovačných systémov, od účasti na procesoch otvorených inovácií cez stimuláciu podnikania svojich výskumníkov až po poskytovanie znalostných služieb miestnym spoločnostiam.

Združenie oceňuje skutočnosť, že Európska komisia pripravuje nové zásady pre zhodnocovanie znalostí, a preto odporúča, aby sa zohľadňovali tieto princípy:

  • Systémová finančná podpora činností prenosu poznatkov
  • Nefinančná podpora prenosu poznatkov na univerzitách vrátane reformy systému hodnotenia výskumu
  • Podpora prenosu poznatkov vo všetkých oblastiach výskumu vrátane spoločenských, humanitných a umeleckých vied
  • Spolupráca s priemyslom s cieľom lepšie tlmočiť potreby miestnych ekosystémov a poskytnúť študentom viac príležitostí na uplatnenie vedomostí pri riešení reálnych problémov.

Združenie tiež zdôrazňuje význam zapojenia zainteresovaných strán v oblasti výskumu a inovácií vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do spoločnej tvorby hlavných zásad.

Viac informácií nájdete tu:

The Guild – news

Proposals of The Guild for the EU Guiding Principles for Knowledge Valorisation

Zdroj: The Guild, zverejnené 27.10.2021, slord