Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyjadrite záujem stať sa súčasťou misie EÚ „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030“Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu pre mestá, ktoré sa chcú zapojiť do misie EÚ s názvom „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030“.

Cieľom tejto misie je dosiahnuť do roku 2030 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných európskych miest a zabezpečiť, aby tieto mestá fungovali ako experimentálne a inovačné centrá, ktoré umožnia všetkým európskym mestám nasledovať ich príklad do roku 2050. V tejto zverejnenej výzve sa európske mestá, ktoré majú ambíciu pokročiť v ekologickej transformácii, vyzývajú, aby predložili informácie o svojej súčasnej situácii a práci, ako aj o svojich budúcich plánoch na zníženie emisií skleníkových plynov.

Keďže boj proti zmene klímy sa čoraz viac obracia k zavádzaniu riešení, mestá majú najlepšie predpoklady na to, aby sa stali prvými prijímateľmi politík na dosiahnutie klimatickej neutrality. V tomto procese im to umožní poskytnúť svojim komunitám viaceré výhody v podobe zníženia znečistenia ovzdušia a hluku, menšieho dopravného zaťaženia, nižších účtov za energiu a zdravšieho životného štýlu.

Ako sa zapojiť

Mestá sú teraz vyzvané vyjadrili svoj záujem stať sa do roku 2030 klimaticky neutrálnymi a aby predložili informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcich prácach a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality.

Mestá sa môžu zaregistrovať pomocou tejto výzvy na vyjadrenie záujmu. Na výzvu môžu reagovať do 31. januára 2022. Po posúdení nezávislými odborníkmi Komisia do apríla 2022 oznámi zoznam vybraných miest. Prvé mestá budú môcť začať pracovať na svojich klimatických zmluvách s podporou určenej platformy hneď po ukončení výberového procesu.

Celý článok nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 29.11.2021, slord