Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zahájenie predbežných rokovaní o asociácii Nového Zélandu k programu Horizont EurópaDňa 10. februára 2022 bola zahájená neformálna diskusia medzi predstaviteľmi EÚ a Novozélandským ministerstvom obchodu, inovácii a zamestnanosti, po tom, ako krajina v decembri 2021 oficiálne vyjadrila svoj záujem o asociáciu k programu Horizont Európa.

Tieto predbežné rozhovory sú prípravnou fázou pred spustením formálnych rokovaní o asociačnej dohode. Poskytujú príležitosť diskutovať o predpokladanom rozsahu asociácie a o podmienkach účasti na akciách programu Horizont Európa a na jeho riadení.

V rámci programu Horizont Európa je asociácia, ktorá je najužšou formou medzinárodnej spolupráce s rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, po prvýkrát otvorená krajinám s vysokou kapacitou v oblasti vedy, technológií a inovácií, ktoré sa nachádzajú mimo geografickej blízkosti EÚ. Prieskumné rozhovory pokračujú aj s Kanadou po tom, ako táto krajina vyjadrila svoj záujem v júni 2021.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií :

Zverejnené 16.2.2022, slord