Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Druhý strategický plán Horizont Európa 2025-2027Tento týždeň bol zverejnený druhý strategický plán pre program Horizont. Bude usmerňovať tvorbu pracovných programov programu Horizont Európa na zostávajúce roky programu (2025 – 2027).

 

Na jednej strane strategický plán zabezpečuje kontinuitu s prvým plánom (2021 – 2024). Na druhej strane sa v ňom stanovujú strategické smery investícií do výskumu a inovácií v rámci programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027:

  • Zelený prechod;
  • Digitálny prechod;
  • Odolnejšia, konkurencieschopnejšia, inkluzívnejšia a demokratickejšia Európa.

 

Zatiaľ čo v prvom strategickom pláne sa predpokladali ciele financovania vo výške 35% na zmenu klímy a 13 miliárd eur na digitálne činnosti, v novom pláne sa zavádza dodatočný cieľ venovať 10% celkového rozpočtu programu Horizont Európa na biodiverzitu. Vzhľadom na geopolitickú situáciu plán tiež obsahuje kapitolu o zlepšení bezpečnosti výskumu.

 

Okrem toho sa má financovať deväť nových partnerstiev a tiež vytvorenie nového nástroja pre Nový európsky bauhaus. Plán obsahuje aj podrobnejšie zhrnutia očakávaného vplyvu pre každý z klastrov v rámci 2. piliera.

Výskumníkom a inovátorom odporúčame prečítať si tieto zhrnutia pre relevantné klastre a informovať sa tak o tom akým smerom sa bude európska podpora pre vedu, výskum a inovácie v nasledujúcich rokoch uberať.

 

 

Viac informácií

The second Horizon Europe strategic plan 2025-2027

Horizon Europe strategic plan 2025-2027 analysis

 

Zverejnené 27.03.2024, slord